Rockerommet

Rockerommet er primært eit klasserom for Kulturskulen på Indre Nordmøre.

Dei brukar rommet utover ettermiddagane på kvardagar frå 14.00 – 19.00. Elles kan lokale band og musikarar som har skreve seg opp på faste øvingstider låne rommet. Rockerommet er til gratis å leige for alle som treng lokal for organisert øving. Rommet er utstyrt med det meste av utstyr for bandøving. Leigar av rom forpliktar seg til å sette seg inn i, samt følgje ordensreglane for rommet.

Ta kontakt med Pål Norman om de treng øvingstid. Epost post@surnadal-kulturhus.no