Rockerommet

Rockerommet er primært eit klasserom for Kulturskulen på Indre Nordmøre.

 

Dei brukar rommet utover ettermiddagane på kvardagar frå 14.00 – 19.00. Elles er det ein del band som har skreve seg opp på faste øvingstider. Rockerommet er til gratis å leige for alle som treng lokal for organisert øving. Rommet er utstyrt med det meste av utstyr for bandøving. Leige av rom forpliktar å sette seg inn i, samt følge ordensreglane for rommet.

Ta kontakt med Pål Norman om de treng øvingstid på tlf. 90 52 29 63

_
_
_